Лесно и удобно може да проверите точният час, терминал и всичко останало необходимо ви за комфортно пътуване.
Въведете номерът на вашата резервация – номерът се състои от 6 символа: букви и цифри;
Въведете вашата Фамилия – без малкото ви име или други инициали. Изпишете Фамилията ви по същият начин по който е изписна на билета.