Самолетни билети

Мерки на безопасност по време на полет


Всички служители на авиокомпаниите имат една единствена и най-важна задача – да осигурят безопасно и приятно самолетно пътуване. Самолетът излита след задължителна проверка и разрешение за излитане. Само компании със сертификат могат да конструират, експлоатират и поддържат летателните машини. Самолетът, авиокомпанията и персонала се контролират от Гражданските авиационни власти. А основните прибори в самолета са до три пъти подсигурени за да бъдат взаимозаменяеми в случай, че се наложи.

Пътниците са длъжни да спазват правилата по време на полет:

Да заемат точно определеното си място, посочено на бордната карта. Ако пътникът желае да се премести, то това става с разрешението на кабинния персонал.

Ръчният багаж се поставя на мястото, определено за това. Той трябва да бъде в допустимите размери, за може да влезе в предвиденото пространство.

Моблините устройства при излитане и кацане на самолета трябва да са в режим „полет“. Строго се забранява употребата на всякакви електронни устройства по време на излитане и кацане. След набиране на височина се позволява употреба на преносим компютър. Изключение правят устройства за безжичен интернет, компютърни игри и видеокамери.

Необходимо е всеки пътник да следи указанията и демонстрациите относно безопасността по време на полета, показани от служителите на самолета. В джоба на седалката пред всеки пътник има инструкция за безопасност.

Предпазните колани трябва да са затегнати ниско под кръста. За сигурността на всеки, най-добре би било да не се разкопчават по време на полет.

Турболенцията не вреди на самолета, нито на пътниците. Пилотите са обучени да се справят с нея, а пътниците – за да се справят с нея е необходимо да дишат дълбоко.

Пушенето на борда на самолета е абсолютно забранено! Това действие се санкционира строго.