Екскурзии

Ученически екскурзии


Ако сте група ученици и вече имате идея за  дестинация, тогава ЕТ „Антония Славова” ще се  погрижи за Вашата мечтана ваканция. В партньорство с  доверени фирми се препоръчват  удобни хотели и приятни места за нощувка.

Изисквания

При организацията на пътуването за деца и ученици  се спазват всички изисквания, посочени в  нормативните документи на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. Екскурзиите се провеждат спрямо текстовете на Закона за туризма и разпоредбите на Министерството на икономиката.

На Вашето внимание се предлагат  множество маршрути в страната, съобразени с учебния материал и улесняващи неговото трайно усвояване чрез непосредствено докосване до историята, културата и природата на България.

Записване и реализиране

Пътуването започва със записване чрез резервация по e-mail или след разговор с представител на фирмата. Резервацията е валидна след внасяне на депозит в размер на 30% от пакетната цена. Остатъкът от пълната сума се изплаща не по-късно от 5 работни дни преди датата на пътуването за еднодневни екскурзии и 7 работни дни преди датата за многодневни пътувания.  На пътуващите ученици се осигурява задължително застраховка. Ръководителят се задължава да изготви списък с три имена и рождена дата на пътуващите и да проведе иструктаж за безопасност. Фирмата може да отмени пътуването само, ако не е набран необходимия брой участници или ако съществуват форсмажорни обстоятелства (военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, лоши метеорологични условия, природни бедствия и др.). За пътуването в лицензираните автобуси на ЕТ „Антония Славова” учениците се инструктират за безопасност и удобство. Всяко пътуване се счита за потвърдено, когато между ръководителя на групата и ЕТ„Антония Славова” е сключен договор. Всяка група се придружава от представител на фирмата. Учителите отговарят за опазване живота и здравето на децата.